██████

"I"

I Lyrics by ██████
Padám na mě svět
Svět nejsem já
A já jsem svět
Padám na mě svět
Kam dohlídnu je nic
Já jsem svět

Vidím jen pár teček
Z nich vytvářím obraz a poklekám
Přestávám ty body vidět
Dostávám strach
Už není kam koukat
Padám na mě svět
Jen sebelítost zpěv a řev

Dokud bylo kam koukat
Byl kolem svět
Ale už není jsem jen já
Já nejsem svět.....
  • 3111 Likes
  • 27267 Views
  • 624 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z