16 Hz

"Dar sirdyje ne sutema"

DAR SIRDYJE NE SUTEMA Lyrics by 16 Hz
Keitės ir miestai ir veidais
Šaukiau tave bet tu manęs neišgirdai,
Metai nuskendo tolumoj
Bet tavo meilė vėlei šaukia grįžt namo
Laimė man dar nesvetima
Dar širdyje ne sutema ne sutema
Neša greit žirgai mane
Ten kur lingavo ryto vėjuose vyšnia

Kasdieną barės su uosiais vėjai
Vyšnia lingavo po mūs langais
Jaunystė mano kažkur skubėjo
Jaunystė skrido juodbėriais žirgais

Keitės ir miestai ir veidais
Šaukiau tave bet tu manęs neišgirdai
Metai nuskendo tolumoj
Bet tavo meilė vėlei šaukia grįžt namo
Laimė man dar nesvetima
Dar širdyje ne sutema ne sutema
Neša greit žirgai mane
Ten kur lingavo ryto vėjuose vyšnia

Ir susitaikys su uosiais vėjai
Vyšnia vėl kalbins mus po langais
Jaunystė mano dar nepraėjo
Jaunystė grįžta juodbėriais žirgais
Keitės ir miestai ir veidais
Šaukiau tave bet tu manęs neišgirdai
Metai nuskendo tolumoj
Bet tavo meilė vėlei šaukia grįžt namo

Laimė man dar nesvetima
Dar širdyje ne sutema ne sutema
Neša greit žirgai mane
Ten kur lingavo ryto vėjuose vyšnia
  • 5959 Likes
  • 26804 Views
  • 801 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z