2Tm2 3

"Gdzie ona jest"

GDZIE ONA JEST Lyrics by 2Tm2 3
ZWYCIĘSTWO ŚMIERĆ POCHŁONĘŁO
ZWYCIĘSTWO POCHŁONĘŁO ŚMIERĆ
WIĘC I MY ZWYCIĘŻAMY
BO ZMARTWYCHWSTAŁ NASZ PAN
RADUJMY SIĘ BRACIA
JEŚLI DZISIAJ SIĘ KOCHAMY
RADUJMY SIĘ SIOSTRY
JEŚLI MIŁUJEMY SIĘ
GDZIE ONA JEST?
GDZIE ONA JEST?
GDZIE ONA JEST, JEJ ZWYCIĘSTWO?
GDZIE JEST O ŚMIERCI TWE ZWYCIĘSTWO
GDZIE JEST O ŚMIERCI OŚCIEŃ TWÓJ
ZWYCIĘSTWO ŚMIERĆ POCHŁONĘŁO
ZWYCIĘSTWO ŚMIERĆ POCHŁONĘŁO
RADUJMY SIĘ BRACIA
JEŚLI DZISIAJ SIĘ KOCHAMY
RADUJMY SIĘ BRACIA
JEŚLI DZISIAJ SIĘ KOCHAMY.

GDZIE ONA JEST?
GDZIE ONA JEST?
GDZIE ONA JEST, JEJ ZWYCIĘSTWO?
  • 6372 Likes
  • 12104 Views
  • 252 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z