Iduyan Mo Lyrics

IDUYAN MO Lyrics by Basil Valdez
Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo at babalik sa isip ko
Nang dati na sa kandungan mo
Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo at pakikinggan ang awit mo
Sa liwanang ng buwan mahihimbing ako

Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo at mananaginip habang mundo'y tahimik
Tila agilang pilit maabot ang langit
Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo at kung maaaring pihitin ang mundo pabalik,
Sana'y iduyan mo ang duyan ko muli

(Instrumental)

Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo at kung maaaring pihitin ang mundo pabalik,
Sana'y iduyan mo ang duyan ko muli

( No rating yet. / 0)
  • 3073 Likes
  • 7474 Views
  • 23 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z