Batalion D Amour

"Prywatne Pieklo"

PRYWATNE PIEKLO Lyrics by Batalion D Amour
Kolejna noc
Twój pusty wzrok
A miłość staje się
Bezwładem rąk
Kolejna Noc
Bój Twoich kłamstw
Kolejny dzień dla nas nie nadejdzie
A bronią mą
jest intuicja i instynkt
A bronią mą
Jest Twoja słabość
Prywatne piekło
Stworzyłam dla Ciebie
Jest cisza słów
niewypowiedzianych
Czy wiesz - tak niewiele trzeba słów by uwolnić się
Czy wiesz- jeśli tracisz wiarę nie wyzwolisz nigdy, nigdy, nigdy się
  • 1724 Likes
  • 9046 Views
  • 525 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z