Willkumme in Kolle Lyrics

WILLKUMME IN KOLLE Lyrics by Brings
Jit et ne Himmel he op Äde?
Saach mir, gläuvs du echt do dran?
Un jeder kann ne Engel weede!
Doch gläuv mir nor, wenn hä am Rädche driehe kann!
Mer ston zesamme! Mer sin Fründe!
Häs du dä Spruch schon ens jehoot?
Denn Zwietracht es en echte Sünde!
Doch dat hät he in unsrer Stadt noch nie jestört!

Willkumme in Kölle! Willkumme zo Huus!
Dem Brave ne Arschtritt, dem Schlaue ne Kuss!
Willkumme in Kölle! Willkumme zo Huus!
Pass jot op ding Siel op! Söns bes du se loss!

Ne Christeminsch dä hät Erbarmen!
Met bahl jeder Kreatur!
Am Schluss do säht d'r Pastor "Amen"!
Bei jedem Prinz, bei jedem Jeck, bei jeder Hor!
Willkumme in Kölle! Willkumme zo Huus!
Dem Brave ne Arschtritt, dem Schlaue ne Kuss!
Willkumme in Kölle! Willkumme zo Huus!
Pass jot op ding Siel op! Söns bes du se loss!

Willkumme in Kölle! Willkumme zo Huus!
Dem Brave ne Arschtritt, dem Schlaue ne Kuss!
Willkumme in Kölle! Willkumme zo Huus!
Pass jot op ding Siel op! Söns bes du se loss!

(Ab jetzt mit Kinderchor bis zum Schluss:)

Na! Na! Na! Na! Na!
Na! Na! Na! Na! Na!
Na! Na! Na! Na! Na!
Na!
Willkumme in Kölle! Willkumme zo Huus!
Dem Brave ne Arschtritt, dem Schlaue ne Kuss!
Willkumme in Kölle! Willkumme zo Huus!
Pass jot op ding Siel op! Söns bes du se loss!

Willkumme in Kölle! Willkumme zo Huus!
Dem Brave ne Arschtritt, dem Schlaue ne Kuss!
Willkumme in Kölle! Willkumme zo Huus!
Pass jot op ding Siel op! Söns bes du se loss!

Pass jot op ding Siel op! Söns bes du se loss!

( No rating yet. / 0)
  • 4861 Likes
  • 18391 Views
  • 520 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z