Bukas Palad Lyrics
"Emanuel"

EMANUEL Lyrics by Bukas Palad

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin Siyang Emanuel
Emanuel
Magalak isinilang ang Poon
Sa sabsaban Siya'y nakahimlay
Nagpahayag ang mga anghel
"Luwalhati sa Diyos!"
Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin Siyang Emanuel
Emanuel

Kahuluga'y "Nasa atin ang Diyos!"

( No rating yet. / 0)
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z