CPeX

"Filiaal van de hel"

FILIAAL VAN DE HEL Lyrics by CPeX
Filiaal van de hel

Okee golle geloêfd ni miêr in zwavel en in duvels meh bokkepoête
mor lösterd astemblieft nör mijn bloedstollend veraal
want ne kilometer of vijf ten zuide van Schoête
daar ee' de Satan himself tegewoordig ne groête filiaal
ja de prins der duisternis eed iederiên goe bij z'n kloête
et is in Wijnegem en ge ken et allemaal
En et gebeurd spijtig genùg miêrmaals da' die van ons
meh of zonder eur vrindinnen aan komd kloppe
on da' vermaledijd veurportaal van de hel
zij wörd dan gegrepe deur een demonische razernij
die mokt da' zij eur zakke vol wild proppe
en der vald inderdaad iêl wa rùmmel weg te slepen uit da spel
ja as die van ons in Wijnegem goh shoppe
dan crasht de mainframe van den BBL
Zalig zij den dag da' da spel zal explodere
gezegend is et uur worùp et in vlammen ùp zal gaan
eilig zij de vuurziê die zelfs et leste soldeke zal vertere
'k zen wel ni' geloêvig mor ik zeg: Lord, mokt er is gauw een enden aan
want meh wa' die vrouwe daar ùp nen alven dag daerve spendere
daarmeh kunde gemakkelijk een alf jaar ùp congé nör Las Vegas gaan
  • 1906 Likes
  • 18059 Views
  • 331 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z