Danijela

"Zovem te ja (instrumental)"

ZOVEM TE JA (INSTRUMENTAL) Lyrics by Danijela
Umirem od želje da si tu, da me slomiš u trenu,
da na podne od života mog spustiš svoju sjenu...
Umirem od želje da si tu, da ti koraci skrenu
na put gdje ćeš p***aći ti, samo zaljubljenu ženu...
Zovem te ja, vrata su ti otvorena...
u očima svojim vidim te ja,
znaš li da si ljubav moja...
Zovem te ja, vrata su ti otvorena...
u očima svojim vidim te ja,
znaš li da si ljubav moja...
Umirem od želje da si tu, da ti koraci skrenu,
na put gdje ćeš p***aći ti, samo zaljubljenu ženu...
Mojom zorom ceste prolaze, bezimene, daleke,
dan će skoro, a tu ne piše koja vodi do tebe...
  • 725 Likes
  • 8372 Views
  • 555 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z