Ferhat Tunc

"Dersim Dort Dag Icinde"

DERSIM DORT DAG ICINDE Lyrics by Ferhat Tunc
Dersim, dört dağ içinde;
Gülü, bardağ içinde
Dersimi hak saklasın,
Bir gülüm, var içinde.
Ne oldu ağama ne oldu
Sarardı benzin soldu
Ağam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu

Pertek önunde kelek
Harputa gidek gelek
Elin elimde olsun,
Kapı kapı dilenek.
Ne oldu ağama ne oldu
Sarardı benzin soldu
Ağam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Bu dağın ensesine
Uyandım yar sesine
Yar gider ben giderim
Düşmüşüm gölgesine
Gul nedem nedem nedem
Evi barkı terk edem
Gel seni alam gidem
Ne oldu ağama ne oldu
Sarardı benzin soldu
Ağam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Munzuruma dokunma
  • 4895 Likes
  • 20740 Views
  • 457 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z