Gas Gas Gas Lyrics

GAS GAS GAS Lyrics by
Gas, gas

Ej, što voliš miris kamiona
Šoferskih gostiona
Hormona do plafona
Muškaraca tona
Turbo je sezona
Ej, što voliš miris od benzina
Ej, ti tako fina
Hop, hop, malo, malo pa krivina
Ljulja se kabina
Turbo je mašina

Ajde, ajde, nije to od vina
Ej, nije ni od serpentina
Uhvatila te milina
Šest meseci ti vrućina
Turbo je godina
Samo reci
Mali, mali, meni toga fali
Ćirilice, atmosferice
Mali, mali, meni toga fali
Gas do daske, bebice!

Gas, gas...
Gas, gas...
Kelneri ko šećeri
A pevaju šoferi
Nek se živi
Pa ko preživi!

Šoferi, šoferi
Ej, da vas je više
Voliš, voliš, voliš...
Ej što voliš kad na muško miriše

Gas, gas...
Gas, gas...

( No rating yet. / 0)
  • 4532 Likes
  • 20279 Views
  • 33 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z