Gustafi

"Pretelo jedini"

PRETELO JEDINI Lyrics by Gustafi
A ča sad pensaš, moje pretelo jedini
Kadi su nan puti, a kadi kunfini
Kadi smo se našli, a kadi zgubili
A ča sad pensaš, moj pretelo jedini
Ča su oni oblaki črni zgor naših deštini
I kadi su ne divojke ča sidile su nan na kolini

Niš, niš, niš
Niš, niš, niš
Niš se ni kambjalo
Ma nanke niš nan ni ustalo
Dani, lita, mladost, sve je to pasalo
Niš, niš, niš
Niš, niš, niš
Niš se ni kambjalo
Ma nanke niš nan ni ustalo
Nikako kako da je sve zaspalo
  • 6060 Likes
  • 5671 Views
  • 358 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z