HA LELA

"Reikejo Zengti Tris Zingsnius"

REIKEJO ZENGTI TRIS ZINGSNIUS Lyrics by HA LELA
Reikėjo žengti tris žingsnius,
Kad pajust
Laužų vos bežėruojančių kaitrumą,
O jis sustingæs žvelgė į Rytus,
Ten Saulė užsimerkus
Laukams drabužį audė naują...
Reikėjo žengti tris žingsnius,
Kad virst
Mirties paukščiu, snapu suskaldžiusiu
Geltoną nendrės stiebą,
O jis sustingęs žvelgė į Rytus,
Tenai Mėnulis, išdegintomis akimis
Laivus greitus į jūrą bundančią
Jau leido...
  • 1030 Likes
  • 11878 Views
  • 693 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z