Hey

"Musli"

MUSLI Lyrics by Hey
Unikaj scenariuszy
One zwiodą cię
Nie słuchaj złych podszeptów
Głupcem staniesz się
Panem swym bądź
Własny zbieraj plon
Nie wstydź się upadków
Zahartujq cię
Pozbądź się poczucia
Winy jeszcze nie jest czas
  • 2797 Likes
  • 17754 Views
  • 887 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z