IMT Smile

"Lavy"

LAVY Lyrics by IMT Smile
rád celkom rád by som našiel
tie cesty zlé vlastných krokov
viem asi viem jak to skončí
hrám sa len hrám s vriacou sopkou /ú/
a z lávy lávy lávy lávy lávy
zase len zlé cesty vedú
z tej lávy lávy lávy lávy lávy
krajina má farbu šedú
z tej lávy lávy lávy lávy šaliem idem ďalej
z tej lávy lávy lávy lávy šaliem musím ďalej
sám blúdim sám v prázdnych mestách
sú divné sú názvy ulíc
hrám sa len hrám s vriacou sopkou
viac stále viac lávy chrlí /ú/

a z lávy lávy lávy lávy lávy
zase len zlé cesty vedú
z tej lávy lávy lávy lávy lávy
krajina má farbu šedú
z tej lávy lávy lávy lávy šaliem idem ďalej
z tej lávy lávy lávy lávy šaliem musím ďalej
  • 7651 Likes
  • 9125 Views
  • 816 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z