Irminsul

"Urberg"

URBERG Lyrics by Irminsul
I urminnes tider det legat just där
Ett mäktigt och orubbligt lugn
En visdom så vidsträckt förskaffad av år
Till s***et kommer bestå
Ett monument över dagen då tingen blev till
Då världen mötte sin vår
Då världshaven bildas, bäckar blev till
Skogar tillika så snår

I urbergets mark dväljs den kraft
Som skapade allt
En blick imot skyn en väldelig syn
Urbergets kraft
Mot dess väldiga massiv allt ter sig så slätt
Stallaktiter i grottor som växa så tätt
De dunkla grottors sköna behag
Ej skådats av människas öga har

Ur marken sig tornar mot himmelshög höjd
Dess oslagna snöklädda topp
De s***tande sidor någon grönska ej när
Då den bitande kylan så ilsket förtär
Nu dagen den nalkas då resan tar s***
Ett skred i dess orörda snö
Det sista att rämna nu falla itu
I en värld ämnad att dö...

I urbregets mark dväljs den kraft
Som skapade allt
En blick imot skyn en väldelig syn
Urbergets kraft...
  • 5255 Likes
  • 21466 Views
  • 200 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z