Kerwane Lyrics

KERWANE Lyrics by
Ee...Xewa sibe, xewa kur e
Bavo xer e, ev xişma ke ye, ax bavo!

Kerwane di re de
Dile min şewiti, ane
Serma xeribiye da me
Birina min kur e
Fistane baveje ser xwe pira min
Çiroken beje ane
Ji bo welate me u bo xeribiye
Beje bi ku ve ye riya me
Salan ji sala ye

Ey lo te ber çave min
Zaroki hevalen min

Şeva bi ster
Çivaye bani werg derin
Qedera vi zemani ye

Kerwane kerwane
Kerwane be xwedi
Çirokan texe paşila xwe
Kerwane li ser re ye
Diroka me dile me ye
Hevalo tu ne tene yi
Ka loriya piran
Ka gaziya hevalan
Ew cihe me ye
Stera xewna ye
Sabahın uykusu derin uyku
Hayırdır baba,kimin hışmı üzerimizdeki
Kervan yolda,yüreğim yanıyor nine
Gurbetin soğuğu üzerimizdeki
Yaram derin
Haydi, fistanını giy üstüne
Masallar anlat
Yurdumuz ve gurbet üzerine
Söyle, yolumuz nereye bu yıl
Gözümün önüne gelir
Çocukluğum, arkadaşlarım
O yıldızlı gece
Dağlar öyle gidiyorlar
Zamanın kaderi bu
Kervan,sahipsiz kervan
Masalları koynunuza koyun
Yolda kervan
Tarihimiz, yüreğimiz
Yalnız değilsin arkadaş
Hani nerede yaşlıların ninnisi
Nerede arkadaşların şen gülüşü
Orası yuvamız bizim
Rüyalarımızın yıldızı
  • 8276 Likes
  • 1084 Views
  • 64 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z