Katastroof

"h***ekotje"

H***EKOTJE Lyrics by Katastroof
in een h***ekotje aan de havenkant
hemme kik mijn bloem verloren
in een h***ekotje aan den havenkant
speelde kik mijn bloemeke kwijt
en ons moeder die had mij alt' verteld
ga nooit naar de slechte vrouwen
want ze zitten alleen mor achter oe geld
en ze zijn voor geen haar te betrouwen

maar ze pinkte zo lief en ze lachte zo blij
en ze klopte oep heur ruitje
en ze houde heur deureke open voor mij
en ze voelde eens aan mijn... snuitje

ze zei mijne prijs dien is 1000 frang
en da mutte gij eerst betalen
en schiet dan oe frakske, oe broekske mor uit
en zet hier mor oe sandalen
maar heur kleren die vielen amper oep de grond
en weg was die idylle
want heur beursten die hongen tot oep heuren buik
en heuren buik dien hong tussen heur billen

ik zie: madammeke 't is een abuus
ik kwam hier alleen iet drinken
mor ze zei: meneer gene flauwe kul
ga liggen of het gaat hier stinken
drij minuten later stoeng ik oep de straat
met mijn broek nog in mijn handen
mijnen brief van duzend was erdoor gedraaid
en da vonkik een echte schande

en kome kik nog ooit aan den havenkant
mijnen kostbaren tijd verdrijven
dan gaan ik er alleen nog nor de boten zien
mor nooit ni meer nor de wijven
  • 7071 Likes
  • 22009 Views
  • 851 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z