Matte Matik

"Gode Fader Weierstras"

GODE FADER WEIERSTRAS Lyrics by Matte Matik
Du gode fader Weierstrass, hjälp mig finna mig ett delta
Ty bullarna i Calculus är knepiga att smälta
Jag ser inte nån utväg och jag finner inga råd
Mitt epsilon så litet tycks, min gode Weierstrass
En gång i tiden runt jag gick och vandrade i cirklar
Ej något om matematik, jag visste, kan man tänka!
Nu ser det dock helt annars ut, och jag sitter som ett fån
med min näsa djupt i Calculus och jagar epsilon

Å gode fader Weierstrass, hjälp mig finna mig ett delta
Ty bullarna i Calculus är knepiga att smälta
Jag ser inte nån utväg och jag finner inga råd
Mitt epsilon så litet tycks, min gode Weierstrass

Så många djärva epsilon som inte har nåt delta
Åh käre gamle Weierstrass, jag saknar lite sälta,
för att krydda till ett gränsvärde, o, skänk mitt epsilon
ett delta som betvingar det - en gräns för min funktion!
Du guter Vater Weierstraß,
Hilf finden mir ein Delta!
Die Bullen in dem Calculus
sind viel zu schwer zu schmälta

AaaaaaaaAaaaa....

Om beloppet x-delta medför att f(x)-L (FEL!!!)
är mindre än mitt epsilon så är min funktion snäll
Du gode fader Weierstrass, jag funnit har ett delta
Nu tar jag mig en ledig stund. Jag åker ut att tälta
Men matteboken tar jag med mig, och räknar i en skog
Du gode fader Weierstrass, nu är jag riktigt glad!

Du guter Vater Weierstraß,
nu är han riktigt glad
Ja, guter Vater Weierstraß,
han värmer sin choklad
och packar den i ryggsäcken,
å käre Weierstraß!
  • 1459 Likes
  • 23315 Views
  • 717 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z