Mikromusic

"Dobrze jest"

DOBRZE JEST Lyrics by Mikromusic
Bo Ciebie mam...
Będą Ciebie strzec
wszyscy aniołowie stróże
nawet wszystkie dobre duchy
Moje myśli, moje słowa tam gdzie jesteś Ty
Bo żadna siła dobra ani zła nie zabierze tego mi
że tam gdzie jesteś Ty
nawet gdy jest źle dobrze jest
Nawet gdy mróz,
nawet gdy śnieg sypie w oczy wtedy
dobrze jest
Nawet gdy skwar,
a w oczy piach nie narzekam bo
dobrze jest
  • 6260 Likes
  • 19119 Views
  • 846 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z