Miroslav Zbirka

"Bezchybna"

BEZCHYBNA Lyrics by Miroslav Zbirka
Nádherný slnečný deň patrí celý nám
Dávno ti povedať chcem že si bezchybná
Dlhé vlasy dotyky úst
Už ma nikdy viac neopusť
Kde nie si - je púšť
Nádherná mesačná noc hviezdy nad hlavou
Máš takú zázračnú moc život je len hrou
Dlhé vlasy dotyky tiel
Kam by Adam bez Evy šiel
Keď blízko je cieľ

®:
A na perách / a na perách
Ti svieti rúž / ti svieti rúž
Prekročím prah / prekročím prah
Hodinky zruš / hodinky zruš
Tak vzdialený / tak vzdialený
Je celý svet / je celý svet
Rád uverím / rád uverím
Že cesty späť / že cesty späť, že cesty späť, že cesty späť
niet.
®:
Nádherný slnečný deň patrí celý nám
Dávno ti povedať chcem že si bezchybná
Dlhé vlasy dotyky tiel
Kam by Adam bez Evy šiel
Keď blízko je cieľ
Keď blízko je cieľ
  • 1352 Likes
  • 3913 Views
  • 604 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z