Vo Mojot Son Lyrics

VO MOJOT SON Lyrics by
Овие две очи, натопени од солзи
Не се празни како твоите.

Овие две молњи што продираат низ камен,
Никогаш не ќе те видат.
Овие две раце напнати како чекан
Ќе те фрлат во небиднина

Овие два меча догледање ќе ти речат
И глава ќе ти одземат
Но ти ќе дојдеш онаму кај што не си повикан,
Ти ќе дојдеш во мојот сон

Ова е едно срце и спремно е да им опрости
И на бедни како што си ти

Сепак, ти ќе бараш начин да ме посетиш тајно
Таму каде што сум немоќен

Ти ќе дојдеш во мојот сон, ти ќе дојдеш...
Спремно ќе те пречекам, со поглед ќе те пресечам.
  • 7507 Likes
  • 22895 Views
  • 754 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z