Njord Lyrics
"Den nya laran"

DEN NYA LARAN Lyrics by Njord
Såg ett land som låg under uppsikt av gudarna Tor och Oden
Den ene vred den andre god dom dyrkas i hela Norden
Men så en dag kom en man med den nya lärans skrifter
Han talade gott om Vite Krist om sin härkares bedrifter
Var dag som gick gav han ett ord till en allt så växande skara
Giv upp ert allt till herren min så skall han er bevara
Ingen träl är träl var man är fri och får vara precis som han känner
Men svik er gamla starka tro inga hedningar äv våra vänner
Och missionen han bar inom sig nu skulle kritna hela världen
Herren vill er intet ont med de kristna tog till svärden
Upprorsherrar fyllda av hat för att visa att tiden var s***
De skulle storma asatron ur Nordens tempel ut

Du som hör hans ord är fri att tro och tänka på eget sätt
Men propagera inte för att endast ditt är rätt
Ty mäktige Tor kanske här dina ord och slår dig med blixten ner
Och mot Odens makt och asarnas kraft hjälper det inte om du ber

( No rating yet. / 0)
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z