Officina Zoe

"Don Pizzica"

DON PIZZICA Lyrics by Officina Zoe
Benvenuta bella signora
l'occhi toi su stelle lucenti
li mani toi su chine de grazie grandi
vannu donandu cose d'amore
N'tra stu munnu tristu e spasulatu
nc'é quarche cosa ca inchie lu core
li verdi prati, lu cielu pintu, lu mare
é quistu ca me face nnamurare.
Ma ci dicimu sempre le stesse cose
'ntra centumila modi le cantamu
ma poi ne sciamu ccasa e sotu sotu
'ntra nu solu mumentu ne scurdamu
  • 2428 Likes
  • 24700 Views
  • 532 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z