Pe Daalemmer Rooie Rinus

"Lopster toren"

LOPSTER TOREN Lyrics by Pe Daalemmer Rooie Rinus
12. LOPSTER TOREN

Bie d'Olle Lopster Toren doar is het Leven goud (!)
Woar men ook is geboren, elk vuilt zich doar vertrouwd
Ain vol met weinig woorden, moar deeg en trouw rondom
Woont bie dei olle Toren, mien vredig Loppersom - solo
Dei Olle Lopster Toren dei stait doar dag en nacht (!)
Al zwaarf'k in vrömde oorden hai holt getrouw de wacht
En as ik den noa joaren ainmoal noar hoes tou kom
Den zain'k van ver mien Toren, mien vredig Loppersom!
  • 7258 Likes
  • 9849 Views
  • 425 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z