Peaches

"Jag vill inte ga hit"

JAG VILL INTE GA HIT Lyrics by Peaches
Ska man sitta här hela dagen
I den här jävla bleka lokalen
Å bara t***a på klockan
Å vänta på att dan ska ta s***
När solen steker ute
Å bara en strimma av sol här inne
Ska man bara sitta tyst å stilla
Å lyssna på majens snack om geografi
Nä, jag tror jag drar nu
De här kan va nu
Livet e ju stenkul utanför murarna
Dit vill jag gå å inte hit
Jag vill inte gå hit
Så en dag ringer dom psykologen
Då ska dom kolla va man egentligen e för en
På papper ska man svara på frågor
Som säger om man e dum eller om man e idiot
men om man älskar livet å skiter blankt i allt
De som står skrivet
Ska man då på papper svara på frågor
Som säger om man e dum eller om man e idiot
Nä, jag tror jag drar nu...
  • 6653 Likes
  • 15667 Views
  • 578 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z