Plethyn

"Tan yn Llyn"

TAN YN LLYN Lyrics by Plethyn
Beth am gynnau tân fel y tân yn Llyn?
Beth am gynnau tân fel y tân yn Llyn?
Tân yn ein calon, a thân yn ein gwaith
Tân yn ein crefydd, a thân dros ein hiaith.
D. J. Saunders a Valentine
Dyna i chwi dan gynheuwyd gan y rhain!
Tan yn y gogledd yn ymestyn lawr i'r de
Tan oedd yn gyffro drwy bob lle.
Gwlad yn wenfflam o'r ffin i'r môr
Gobaith yn ei phrotest, a rhyddid iddi'n stôr
Calonnau'n eirias i unioni'r cam
A'r gwreichion yn Llyn wedi ennyn y fflam.

Ble mae tân a gynheuwyd gynt?
Diffoddwyd gan y galw, a chwalwyd gan y gwynt,
Ai yn ofer yr aberth, ai ofer y ffydd
Y cawsai'r fflam ei hail-gynnau rhyw ddydd?
  • 3246 Likes
  • 19198 Views
  • 993 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z