Ragnarok Lyrics
"Minner om svunne tider"

MINNER OM SVUNNE TIDER Lyrics by Ragnarok
Min Sjel Flyr Med Ravnene Over ¯de Norske Vidder Over trollskoger og myrlandskap Et landskap dekket av sn¯ Vekker minner om svunne tider Tider med kamp, tider av sorg Tider med d¯d og blod som rant Vy flyr over gaarder Vi flyr over fjell Speider ned p stigende rike Jeg ser hedningene i kamp for Odin Mot kristus og hans slaver Jeg ser symbolet av mj¯lner falle Og forsvinne i blod r¯d sn¯ Under en vintermÂne skal vi s¯ke hevn Og ta tilbake det gamle Blant bj¯rner skal jeg drikke Av kalde fjellbekker skal jeg drikke Blant alver og smaÂfolk skal jeg feste For av dyret er jeg kommet Og i naturen skal geg bli til evig tid I mitt indre jeg, jeg minnes en tid Med sverdkamp og blod som rant Minner om svunne tider

( No rating yet. / 0)
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z