Roberto Alagna

"Carrettieri"

CARRETTIERI Lyrics by Roberto Alagna
Tira amureddu miu, tira e camina!
Cu st'aria frisca e duci, tira e acchiana
Lu scrusciu di la rota e la catina
Vi danni sta canzuna paisan!
Amuri, amuri miu, pi tia cantu!
Lu cori nun mi duna abbenddu.
Tu si pi Ghiazza ed iu di Mazzarinu
L'amuri ni facemu di luntanu!
E quannu sugnu, amuri, a tia vicinu,
Ti cantu e sonu cu lu marazzanu.

Quist'e lu cantu di lu carritteri
Ca nuddu, si lu po scurdari!
  • 7956 Likes
  • 2063 Views
  • 256 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z