Ruja

"Eesti muld ja Eesti suda"

EESTI MULD JA EESTI SUDA Lyrics by Ruja
Süda kuis sa ruttu tõused kuumalt rinnas tuksuma,
kui su nime suhu võtan püha Eesti isamaa.
Head olen näind ja paha, mõnda jõudsin kaota,
mõnda elus jätan maha sind ei iial unusta.
Sinu rinnul olen hingand kui ma vaevalt astusin,
sinu õhku olen joonud kui ma rõõmust hõiskasin.
Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulnud sa,
Eestimaa mu tööd, mu laulud, sul neid tulin rääkima.
Oh ei jõua iial öelda ma kuis täidad südame,
sinu põue tahan heita ma kord viimse unele.
Ema kombel kinni kata lapse tuksvat rinda sa,
Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta.
Oh ei jõua iial öelda ma kuis täidad südame,
sinu põue tahan heita ma kord viimse unele.
Ema kombel kinni kata lapse tuksvat rinda sa,
Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta.

Eesti muld ja Eesti süda kes, neid jõuaks lahuta.
  • 6308 Likes
  • 6425 Views
  • 27 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z