Sevval Sam

"Ahmedum"

AHMEDUM Lyrics by Sevval Sam
Çikamadum çolvaroşun duzina
Duğun olur gelinime kizina
Oy ana oy ben ne edeyim
Bu derd ile nerelere gideyim
Gelin edup bakamadum yuzina
Senden sonra gelin görmem Ahmed'um
Oy ana oy ben ne edeyim
Bu derd ile nerelere gideyim

Bulbul oter ilga eder dalini
Ordek yüzer dalga eder golini
Oy ana oy ben ne edeyim
Bu derd ile nerelere gideyim

Gittun mesken ettin Kerum elini
Bundan sonra daha koymam Ahmed'um
Oy ana oy ben ne edeyim
Bu derd ile nerelere gideyim
Yaz gelende yaylalarun yeşili
Kiş gelende misirlarun seçili
Oy ana oy ben ne edeyim
Bu derd ile nerelere gideyim

Bizum köyün kız gelini puşili
Bundan sonra puşi takmam Ahmed'um
Oy ana oy ben ne edeyim
Bu derd ile nerelere gideyim
Nokta Ana etsun bir tava helva
Toplanıp yesinler emine heva
Oy ana oy ben ne edeyim
Bu derd ile nerelere gideyim

Ağlama validem yureğun sava
Bir tükenmez derde duştum Ahmed'um
Oy ana oy ben ne edeyim
Bu derd ile nerelere gideyim

Söz: Nokta Ana
Müzik: Ayhan Alptekin
  • 4530 Likes
  • 12833 Views
  • 84 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z