Sevval Sam

"Alim"

ALIM Lyrics by Sevval Sam
Ali'm Ali'm
Gitme dedım Oğlum
Gitme Honefter'e
Gördum rüyani oy
Furacaklar seni oğlum
Giyin kuşan a sevdam
Gel geç bizum köylerden
Bakacağum peşune
Utanurum ellerdan
Yanımdan geçti Ali'm
Yakti bağrumi yakti
Biraz gittukten sonra
Döndü geriye baktı

Sorarum çobanlara
Yükseklerde kar var mi
Ey yayladan dönenler
Ali'mden haber var mi

Ali'me hiç kimseler
Yan gözlen bakmayacak
O yaladan dönmeden
Çiçekler açmayacak
  • 2857 Likes
  • 4980 Views
  • 787 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z