Sevval Sam

"Hastayim Yalnizim"

HASTAYIM YALNIZIM Lyrics by Sevval Sam
Hastayım, yalnızım,
Seni yanımda sanıp da
Bahtiyâr ölmek isterim.
Mahmûr-u hülyâyım, câm-ı leb'inden
Kanıp da bahtiyâr ölmek isterim.
Bir olmaz hevesin düştüm peşine,
Vuruldum hüsnünün şen güneşine,
Güzel gözlerinin aşk ateşine
Yanıp da bahtiyâr ölmek isterim.
Talihin kahrı var her hevesimde,
Boğulmuş figânlar t**rer sesimde.
O güzel ismini son nefesimde,
Anıp da bahtiyâr ölmek isterim
  • 1340 Likes
  • 10833 Views
  • 396 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z