Side A

"Manila"

MANILA Lyrics by Side A
Maraming beses na kitang nilayasan
Iniwanan at iba ang pinuntahan
Parang babaeng mahirap talagang malimutan
Ikaw lamang ang aking laging binabalikan
Manila, Manila
I keep coming back to Manila
Simply no place like Manila
Manila, I'm coming home

I walked the streets of San Francisco
I've tried the rides in Disneyland
Dated a million girls in Sydney
Somehow I feel like I don't belong
Hinahanap-hanap kita Manila
Ang ingay mong kay sarap sa tenga
Mga Jeepney mong nagliliparan
Mga babae mong naggagandahan
Take me back in your arms Manila
And promise me you'll never let go
Promise me you'll never let go
Manila, Manila
Miss you like hell, Manila
No place in the world like Manila
I'm coming here to stay
  • 5869 Likes
  • 17749 Views
  • 67 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z