Triskelon

"Var Halsad"

VAR HALSAD Lyrics by Triskelon
Europa ligger döende
Ett kadaver, en fruktansvärd stank
Ett förfall, kapitalet styr
Och integration är pesten i vår tid
Var hälsad
En profetia om hans återkomst
Vi har förberett hans valda väg
Tiden är här för stormens furste
Stormens fader är återfödd
  • 7222 Likes
  • 18620 Views
  • 671 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z